5, 6, 7 en 8 juli 2017

Geschiedenis

In de wintermaanden van 1950/1951 werd een plaatselijke vereniging voor de zelfstandigen van Geluwe opgericht. De vereniging sloot zich aan bij het NCMV, nu genaamd Unizo. Sloten zich daarbij aan de winkeliers (kruidenierswinkels waren toen veruit in de meerderheid), bakkers, enkele beenhouwers en de zelfstandige ambachtlieden (met of zonder personeel). Er ontstond vanaf 1955 een intense plaatselijke werking, om in het dorp een meer levendige handelsgeest te scheppen. De beweging kende een hoge bloei. In oktober 1971 werd door de vereniging, voor de eerste maal een "Batjesdag" ingericht. Twee jaar na een werd dit, door weersomstandigheden een flop. De "koopjesdag" werd vervroegd in het jaar en in samenwerking met de Kon. Harmonie St. Cecilia in 1973 groeide dit uit tot de "Gapersfeesten". Het werd een succes. Na een drietal jaren werd binnen het NCMV een afzonderlijk comité gevormd, om samen met de straatcomité's en verschillende groeperingen, de Gapersfeesten gezamenlijk te organiseren en te bestendigen. Jozef Durnez en Hendrik Masschelein waren samen met de toenmalige bestuursleden van de NCMV en de muziekmaatschappij de grote promotors. In 1981 werd ter viering van het eerste lustrum een Gaperspenning uitgegeven, dien nu bij de verzamelaars een waardevol memorabilium is. Na tien jaar werd het Gaperscomité uit handen van Unizo gegeven en leidde het een zelfstandig bestaan. De straatcomités bleven bestaan. Een overkoepelend comité verkoos Dirk Dobbels als voorzitter en er werden enkele geïnteresseerde winkeliers aangetrokken. Het Gaperscomité is een beperkte groep van vrijwilligers die zorgen voor overkoepelende animatie, contacten legt met stadsbestuur, praktische afspraken maakt met verenigingen en straatcomités. Het comité kreeg er verleden jaar een nieuw gezicht bij, nl. Ignace Caulier.

 

Tekst van 1990

Of nog Gapersfeesten Geluwe 1990
Gaat ge a.u.b. nen keer blijven staan, zwijgen, luisteren en gaapen , dat ik kan spreken
Eene belangerijke mededeling aan de gapers van Geluwe en omliggende contrijen.
Op zaterdag den 1sten  van de hooimaand dezers jaar ’t is te zeggen vandage, gaan alhier de 19de gapersfeesten door en officieel worden ze geopend door den burgemeester, om 10.30 u in den voornoenen bij het standbeeld van den “Gaper”.
De bevolking wordt gapende verzocht dan alsook hunnen huizen te bevlaggen en de te pinten.
Men moet gapen als de pap geboden wordt ende vandaag is daarvoor gelegenheden ten over. Ten alle kanten alhier ende aldaar in de frietkotjes, eethuizen, kroegen en estaminets als ook in de grote tente.
Begapen en aangapen kunt ge naar het rijkegevulde programma der festiviteiten in de verschillende straten.
Gapen als een oester, gapen als een verwarmde mossel, gapen gelijk een blaasbalg.
En veel geeeuw en gegaap is vandage alhier toegelaten en zelfs aanbevolen.
Geluwe  gaapt vandaag als een oven, van gezonde gaperij. Men hoeft maar te gapen en te slikken! Maar denk er aan” te heet gegaapt is te laat geblazen”
Gaapt en bijt niet, dreig en smijt niet, en gedenk o, mens wie als gaper is geboren, zal als gaper sterven.
Elkendeen zegt het voort aan iedereen.